glowa
Szczawno Zdrój dawniej
   
menugaleriao szczawnieplan miastaksięga gościinformacjelokalizacjaciekawe stronywalbrzychdawniej.friko.pl
menu
forum
 

INFORMACJE

O ujeciach wód mineralnych

Szczawno Zdrój ma unikalny w Europie system płytkich ujęć dzwonowych wód, wodo i gazoszczelnych, zbudowany w latach 1908-1912 prze firmę Scherrer (źródła Dąbrówka, Mieszko, Marta, Młynarz).

Klimat Szczawna Zdroju

podgórski, łagodnie i umiarkowanie bodźcowy, zmodyfikowany oddziaływaniem pobliskiego Wałbrzycha. Zasłonięcie horyzontu wzgórzami ogranicza dopływ promieniowania słonecznego,. Warunki przewietrzenia doliny Szczawnika są stosunkowo dobre. Nierównomierne nagrzewanie się zboczy doliny powoduje powstawanie lokalnej cyrkulacji powietrza.

Ogólne dane meteorologiczne

Usłonecznienie roczne (w godz.) 1300
Temperatura powietrza (średnia roczna) 7,3 o C
Amplituda temperatur skrajnych 55,0 o C
Liczba dni z komfortem klimatycznym w roku 42%
Liczba dni gorących (w roku) 21
Liczba dni bardzo mroźnych (w roku) 19
Liczba dni z opadem (w roku) 164
Średnia prędkość wiatru 2,6 m/s

Zagospodarowanie

Dane podano wg wykazu Starostwa Powiatowego z 7 lutego 2002 r.

użytki rolne (grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe)- 535 ha
grunty pod lasami i zadrzewieniami - 725 ha
grunty zabudowane i zurbanizowane - 134 ha
tereny komunikacyjne - 82 ha
grunty pod wodami - 8 ha
tereny pozostałe - 3 ha

Placówki oświatowe i kulturalne na terenie gminy :

Przedszkole Miejskie
Miejska Szkoła Podstawowa
Gimnazjum Publiczne
Zespół Szkół Ceramicznych
Biblioteka Miejska
Teatr Zdrojowy

Obiekty sportowe i rekreacyjne:

Korty tenisowe - obiekt o powierzchni ca 8600 m2 wraz z zapleczem socjalnym
Basen kąpielowy - obiekt wraz z zapleczem socjalnym i przyległą nieruchomością gruntową o łącznej powierzchni 10700 m2
Boisko sportowe - obiekt o powierzchni ca 1,5 ha wraz z niewielkim zapleczem socjalnym użytkowany przez Miejski Klub Sportowy 1985 Szczawno Zdrój.

Drogi

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 23,22 km. Z tego 6 km to drogi wojewódzkie, podlegające Dolnośląskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu.

Są to ulice:
Solicka
Kolejowa
Ułanów Nadwiślańskich
Mickiewicza
Sienkiewicza
Chopina
Łączyńskiego

Pozostałe drogi mają charakter dróg lokalnych a utrzymaniem ich zajmuje się Urząd Miejski.

Parkingi samochodowe - cztery obiekty

ul. Lipowej - strzeżony, całodobowy
ul. Topolowej - strzeżony, całodobowy
ul. Spacerowej - niestrzeżony!!!
ul. Ratuszowej - niestrzeżony!!!

Zieleń miejska

lasy komunalne 105 ha
parki miejskie 30 ha
skwery i zieleńce 10 ha

bottom
menu
KONTAKT GG:

ROBERT

DATA:
Komponenty WWW


CZAS:
Komponenty WWW


ROBSON. Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2007